گروه فیزیک دانشگاه نیشابور در سال 1385 فعالیت خود را در مقطع کارشناسی آغاز نمود و از سال 1391 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش فیزیک هسته ای، فیزیک حالت جامد(ماده چگال) و فیزیک ذرات بنیادی گامی موثر در راستای ارتقاء این رشته برداشت. این گروه آموزشی هم اکنون با بهره گیری از اساتیدی مجرب به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در جهت اعتلای سطح علمی دانشجویان می پردازد.

در حال حاضر این گروه آموزشی با داشتن سه عضو هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیار و شش عضو هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار و دارا بودن تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی در زمینه گرایش های موجود در گروه به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد.